Välkommen till Sveriges Sociologförbunds återkommande mötesplats och konferens!

Uppsala Universitet välkomnar sociologer i hela landet till deltagande i 2016 års sociologidagar. Spännande huvudtalare, paneldiskussioner och arbetsgruppsseminarier kommer att avlösa varandra. Temat är Överskridande sociologi, vilket syftar dels på sociologins inflytelserika karaktär och hur viktig den är för hela samhället och dess sektorer.

Konferensens kärna är arbetsgrupperna,  hela 16 stycken. Varje arbetsgrupp lägger själva upp sitt arbete under Sociologidagarna. Förutom arbetsgruppssessioner, bjuder vi på intressanta huvudtalare och ett fullmatat semi-plenarprogram.

Huvudtalare

Pierre-Michel Menger, Chaire de Sociologie du Travail Créateur, Collège de France
Academic work. A tale of essential tension between research and teaching
Judy Wajcman, Anthony Giddens Professor of Sociology, London School of Economics
Pressed for Time: digital culture and the re-design of modern life

Hålltider

Slutdatum för abstract-inlämning: 27 januari 2016 (förlängd deadline)
Slutdatum för registrering: 27 januari 2016 (därefter tilläggsavgift 250 kr)